Grupa A (2014./2015.god.) = Utorak i četvrtak od 17.45h do 18.30h
Grupa B (2012./2013.god.) = Ponedjeljak i srijeda od 17.45h do 18.45h
Grupa C (2011./2012.god.) = Utorak i četvrtak od 18.45h do 19.45h
Grupa D (2009./2010.god.) = Ponedjeljak i srijeda od 19h do 20.15h

Grupa odraslih Utorak i četvrtak od 20h do 21h